Znaleziono 1 artykuł

Lyudmila Kilevaya

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Вербализация каритивной семантики в русском и польском экономическом дискурсе Aigul Bahanova Lyudmila Kilevaya s. 7-15