Znaleziono 6 artykułów

Jarosław Kilias

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny „české otázký” 1895–1989”, Miloš Havelka, Praha 2001 : [recenzja] Jarosław Kilias Miloš Havelka (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka", Jarosław Kilias, Warszawa 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jarosław Kilias (aut. dzieła rec.) s. 100-102
Miroslava Hrocha dociekania i dyskusje dotyczące genezy nowoczesnych narodów Jarosław Kilias s. 109-121, 152
„T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882–1910”, Vratislav Doubek, Praha 1999 : [recenzja] Jarosław Kilias Vratislav Doubek (aut. dzieła rec.) s. 131-133
„Narodowość jako problem naukowy. Naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego”, Jarosław Kilias, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jarosław Kilias (aut. dzieła rec.) s. 257-258
Nad dwiema książkami na temat stosunków czesko-słowackich : (na marginesie prac Dušana Kováča, Slovaci - Česi - dejiny, Academic Electronic Press, Bratislava 1997, s. 138 i Jana Rychlíka, Češi a Slováci ve 20. stoleti. Česko-slovenské vztahy 1914-1945, Academic Electronic Press, Bratislava 1997, 361) Jarosław Kilias Dušan Kováč (aut. dzieła rec.) Jan Rychlík (aut. dzieła rec.) s. 475-480