Znaleziono 10 artykułów

Małgorzata Kinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenia Pracowni Historii Nauk Społecznych Henryk Hollender Małgorzata Kinowska Zbigniew Mikołejko s. 373-377
Konferencja poświęcona upowszechnianiu historii nauki i techniki Małgorzata Kinowska s. 389-391
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Kinowska s. 396-397
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT Małgorzata Kinowska Jan Kozłowski Anna Nawarecka s. 517-520
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Organizacji Nauki Małgorzata Kinowska s. 606-608
Ogólne zebrania naukowe Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Małgorzata Kinowska s. 610-611
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Małgorzata Kinowska s. 717-718
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Ryszard Ergetowski Małgorzata Kinowska Jan Kozłowski s. 721-723
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Kinowska s. 792-793
Zebrania Pracowni Historii Nauk Społecznych Julian Dybiec Małgorzata Kinowska s. 801-803