Znaleziono 27 artykułów

Mirosław Kisiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka czynnikiem wspomagającym nabywanie kompetencji matematycznych w kształceniu zintegrowanym uczniów klas I-III Mirosław Kisiel s. 55-65
Media w edukacji muzycznej Mirosław Kisiel s. 79-89
Edukacja muzyczna w świetle programów nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej (1947-1999) Mirosław Kisiel s. 83-95
Wykorzystanie zabaw i gier dydaktycznych w edukacji muzycznej uczniów w pierwszym etapie kształcenia ogólnego na poziomie elementarnym Mirosław Kisiel s. 111-121
Profilaktyka muzyczna w szkole Mirosław Kisiel s. 128-137
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych nt. "Problemy edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie" Mirosław Kisiel s. 128-134
Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji : specyfika kształcenia i opieki Mirosław Kisiel s. 159-177
Wykorzystywanie tekstów wierszy, przysłów i wyliczanek dziecięcych w edukacji muzycznej uczniów klas I-III Mirosław Kisiel s. 175-189
Inspiracje pedagogiczno-artystyczne płaszczyzną kształtowania wartości estetycznych studentów pedagogiki w toku edukacji szkoły wyższej Mirosław Kisiel s. 187-196
Integracja muzyki i plastyki a rozwój wrażliwości estetycznej dzieci w wieku przedszkolnym Mirosław Kisiel s. 191-204
Walory metody "action research" w badaniu dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu Mirosław Kisiel Magdalena Zrałek-Wolny s. 199-213
Recenzja internetowego „Biuletynu dla uczniów”: Aktywny w szkole – aktywny w życiu Mirosław Kisiel s. 202-204
Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów systemu Carla Orffa i ich znaczenie w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym Mirosław Kisiel s. 205-215
Sztuka współczesna w orbicie zainteresowań młodego pokolenia Mirosław Kisiel s. 206-215
"Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów estetycznych", oprac. Violetta Przerembska, Łódź 2004 : [recenzja] Mirosław Kisiel Violetta Przerembska (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki", Miroslaw Kisiel, Dąbrowa Górnicza 2008 : [recenzja] Magdalena Zrałek Mirosław Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Etiudy na keyboard", Sławomir Dzikowski, Kielce 1999 : [recenzja] Mirosław Kisiel Sławomir Dzikowski (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze", Mirosław Kisiel, Katowice 2005 : [recenzja] Urszula Macioł-Kisiel Mirosław Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Lepsza szkoła? Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli polskiej demokratyzującej się szkoły podstawowej", Witold Potęga, Siedlce 2006 : [recenzja] Mirosław Kisiel Witold Potęga (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Wiedza muzyczna studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz jej weryfikacja w praktyce szkolnej Mirosław Kisiel s. 271-283
Śpiewające klasy w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym Mirosław Kisiel s. 282-292
Ewolucja podręcznika do muzyki dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (1946-1999) Mirosław Kisiel s. 293-303
"Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej", Mirosław Kisiel, Mysłowice 2003 : [recenzja] Halyna Nikolayi Mirosław Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych", oprac. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Mirosław Kisiel Juliusz Karcz (aut. dzieła rec.) Lidia Kataryńczuk-Mania (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Integracja elementów sztuki w edukacji artystycznej Mirosław Kisiel s. 316-327
"Biuletyn dla Nauczycieli", 2009, nr 2 : [recenzja] Mirosław Kisiel s. 337-343
Metodyka warsztatu muzycznego formą praacy studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Mirosław Kisiel s. 352-363