Znaleziono 15 artykułów

Małgorzata Kita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja coming outu w kontekście związków języka i kultury Małgorzata Kita s. 17-25
Funkcja metalingwistyczna "na co dzień" Małgorzata Kita s. 31-39
Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem : wokół "Zmierzchu" Stephenie Meyer Małgorzata Kita s. 35-64
Między wywiadem a autobiografią : o "Najkrótszym przewodniku po sobie samym" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Małgorzata Kita s. 60-73
Wybieram gramatykę! - i co dalej? : o możliwościach dydaktycznego wykorzystania podręcznika [M. Kita: "Wybieram gramatykę. Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych)", t. 1 i 2, Katowice 1998] Małgorzata Kita s. 70-81
Polski dyskurs prywatności Małgorzata Kita s. 93-103
Językowy wizerunek klasy politycznej w "Próbie" Tadeusza Siejaka Małgorzata Kita s. 100-110
Literatura popularna z punktu widzenia językoznawstwa Małgorzata Kita s. 172-194
"Genologia lingwistyczna : zarys problematyki", Bożena Witosz, Katowice 2005 : [recenzja] Małgorzata Kita Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 190-196
„Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna” : o wielości odmian grzeczności językowej Małgorzata Kita s. 193-212
Inter- a transdyscyplinarność w badaniach nad mediami Aleksandra Kalisz Małgorzata Kita (aut. dzieła rec.) Magdalena Ślawska (aut. dzieła rec.) s. 197-204
"Językowe rytuały grzecznościowe", Małgorzata Kita, Katowice 2005 : [recenzja] Małgorzata Karwatowska Małgorzata Kita (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Nowy podręcznik leksykologii i kultury języka dla polonistów ukraińskich: potrzebny i wartościowy Małgorzata Kita Ałła Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 231-236
Spojrzenie językoznawcy na język prasy Małgorzata Kita Maria Wojtak (aut. dzieła rec.) s. 299-305
"Językowe rytuały grzecznościowe", Małgorzata Kita, Katowice 2005 : [recenzja] Małgorzata Karwatowska Małgorzata Kita (aut. dzieła rec.) s. 307-310