Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Klimski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Heretycy na ambonie : kaznodziejskie przepowiadanie - przyczynek do rozwoju indywidualizmu religijnego Wojciech Klimski s. 87-104
Instytut Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wojciech Klimski s. 101-109
Biuletyn socjologii religii Katarzyna Górak-Sosnowska Wojciech Klimski Eugeniusz Sakowicz Katarzyna Uklańska Joanna Urlik Michał Łyszczarz s. 153-199
Biuletyn socjologii religii Urszula Bejma Paweł Boryszewski Wojciech Klimski Eugeniusz Sakowicz Marcin Zarzecki s. 175-213
Biuletyn socjologii religii Wojciech Klimski Beata Kosiba Eugeniusz Sakowicz s. 175-215