Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Klinger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Vers l'intercommunion", Max Thurian, Jerzy Klinger, Joseph de Baciocchi, Paris-Tours 1970 : [recenzja] Stefan Moysa Joseph de Baciocchi (aut. dzieła rec.) Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) Max Thurian (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Geneza sporu o epiklezę : eschatologiczny a memorialny aspekt Eucharystii w kanoniw pierwszych wieków", ks. Jerzy Klinger, Warszawa 1969 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) s. 208-210
Tradycja starochrześcijańska w doktrynie i duchowości Kościołów Wschodnich Jerzy Klinger s. 303-320
"O istocie prawosławia. Wybór pism", Jerzy Klinger, do dr. przygotowali Michał Klinger i Henryk Paprocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) Michał Klinger (aut. dzieła rec.) Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 805