Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Klonder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII w.”, Andrzej Klonder, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Robotnicy" w Rzeczypospolitej XVII wieku Andrzej Klonder s. 327-330
„Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce. Część I: Od średniowiecza do wieku XVIII”, praca zbiorowa pod red. Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Klondera, Warszawa 2002 : [recenzja] Maria Bogucka Maria Dąbrowskiej (aut. dzieła rec.) Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.) s. 353-355
„Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století”, Jiři Woitsch, Praha 2003 : [recenzja] Andrzej Klonder Jiři Woitsch (aut. dzieła rec.) s. 381-384
"Preussen nach dem Siebenjähhrigen Krieg", Ingrid Mittenzwei, Berlin 1979 : [recenzja] Andrzej Klonder Ingrid Mittenzwei (aut. dzieła rec.) s. 429-430
„Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XVIII wieku (Przemiany struktur wewnętrznych)”, red. Jerzy Dygdała, Toruń 1993 : [recenzja] Andrzej Klonder Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 490-493
"Problemy rozwitija feodalisma i kapitalisma w stranach Bałtiki", Tartu 1975 : [recenzja] Andrzej Klonder s. 671-674
"Die Livländische Krise, 1554-1561", Knud Rasmussen, København 1973 : [recenzja] Andrzej Klonder Knud Rasmussen (aut. dzieła rec.) s. 749-751
"Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku", Janusz Małłek, Olsztyn 1987 : [recenzja] Andrzej Klonder Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 753-758
Nowe spojrzenie na handel Rygi w XVII wieku : (w związku z książką Wasilija W. Doroszenki, Torgowla i kupieczestwo Rigi w XVII wiekie, Riga 1985) Vaslij V. Doroszenko Andrzej Klonder s. 755-771