Znaleziono 6 artykułów

Ryszard W. Kluszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Konceptualizm i sztuka interaktywna : analiza polskich przykładów Ryszard W. Kluszczyński s. 73-78
Conceptualism and Interactive Art : the Analysis of Polish Examples Ryszard W. Kluszczyński s. 176
"Awangarda-sztuka nowa i antysztuka", Ryszard W. Kluszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Alicja Szałagan Ryszard W. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Awangarda jako problem badawczy", Ryszard W. Kluszczyński, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7. W kręgu zagadnień awangardy II", Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Ryszard W. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 232
U początków historii filmu interaktywnego (Jeffrey Shaw - Luc Courchesne - Grahame Weinbren) Ryszard W. Kluszczyński s. 251-259