Znaleziono 64 artykuły

Zenon Kmiecik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów "Przeglądu Pedagogicznego" (1882-1905) Zenon Kmiecik s. 3-15
"Świat" w latach 1906-1915 Zenon Kmiecik s. 5-20
Redaktor i czytelnicy "Gazety Świątecznej" (1881-1908) Zenon Kmiecik s. 5-25
Uwagi o miesięczniku "Ateneum" (1876-1901) i jego redaktorach Zenon Kmiecik s. 5-20
Treści polityczne, społeczne i kulturalne upowszechniane przez <Biesiadę Literacką> w latach 1908-1917 Zenon Kmiecik s. 13-24
Warszawska prasa codzienna w latach 1886-1904 Zenon Kmiecik s. 23-46
"Tygodnik Ilustrowany" w latach 1886-1904 Zenon Kmiecik s. 25-42
Monografie czasopism z przełomu XIX i XX w. Zenon Kmiecik s. 33-39
Przegląd periodyków fachowych w Królestwie Polskim (1864-1885) Zenon Kmiecik s. 33-52
Wydawnictwa "Przeglądu Tygodniowego" Adama Wiślickiego Zenon Kmiecik s. 33-39
Oblicze społeczno-kulturalne tygodnika "Wędrowiec" (1886-1905) Zenon Kmiecik s. 43-56
Prasa młodzieżowa w zaborze rosyjskim po rewolucji lat 1905-1907 Zenon Kmiecik s. 47-58
Problematyka społeczno-polityczna pism konserwatystów warszawskich (1908-1914) Zenon Kmiecik s. 63-80
"Biesiada Literacka" wobec różnych aktualności w latach 1886-1904 Zenon Kmiecik s. 67-77
"Nowiny Niedzielne" (26 VI 1876-14 XI 1878) Zenon Kmiecik s. 72-79
Pisma "ludowe" w Królestwie Polskim w latach 1907-1914 Zenon Kmiecik s. 75-114
"Kurier Warszawski" za czasów redaktorstwa Wacława Szymanowskiego Zenon Kmiecik s. 75-85
Materiały redakcji tygodnika "Kraj" : (z korespondencji) s. 77-115
Z dziejów pism dla ludu w latach 1866-1905. ("Zorza" i "Gazeta Świąteczna") Zenon Kmiecik s. 84-102
Nauczyciel chłopów (Konrad Prószyński) Zenon Kmiecik s. 85-90
Nowoczesny konserwatysta (Erazm Piltz) Zenon Kmiecik s. 91-96
"Gazeta >>Rozwój<< (1897-1915) : studium źródłozawcze", Jan Chańko, Łódź 1982 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Chańko (aut. dzieła rec.) s. 94-95
Uwagi o redakcji i prenumeratorach petersburskiego "Kraju" przed 1905 rokiem Zenon Kmiecik s. 103-124
"Poligrafia warszawska : 1870-1914", Stefan Lewandowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Zenon Kmiecik Stefan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Nowości radzieckiej literatury : (B. Jesin, Putieszestwije w proszłoje ; G. Pietrjakow, Marksistskaja robocza pieczat) Zenon Kmiecik B. Jesin (aut. dzieła rec.) G. Pietrjakow (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Polskie czasopiśmiennictwo techniczne do około 1870 roku", Jan Pazdur, Wrocław 1978 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Prasa warszawska w latach 1908-1918", Zenon Kmiecik, Warszawa 1981 : [recenzja] Urszula Jakubowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Program polityczny >>Głosu Warszawskiego<< : 1908-1909 i >>Gazety Warszawskiej<< : 1909-1915", Zenon Kmiecik, Warszawa 1980 : [recenzja] Paweł Piotr Wieczorkiewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 117-123
"Prasa polska w rewolucji 1905-1907", Zenon Kmiecik, Warszawa 1980 : [recenzja] Kalina Gawlas Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 120-122
Ludwik Bazylow (1915-1985) Zenon Kmiecik Jerzy Myśliński Andrzej Ślisz s. 121-122
Dziennikarz i polityk ludowy (Maksymilian Malinowski) Zenon Kmiecik s. 139-144
"Prasa warszawska w latach 1886-1904", Zenon Kmiecik, Wrocław 1989 : [recenzja] Jacek Szczerbiński Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 141-143
Wydawnictwa periodyczne w Królestwie Polskim w latach 1868-1904 s. 142-160
Czasopiśmiennictwo ludowe w Królestwie Polskim (1866-1914) Zenon Kmiecik s. 143-274
"Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", oprac. J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1985 : [recenzja] Zenon Kmiecik J. Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Zarys historii prasy polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1904", Zenon Kmiecik, Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 155
[Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa...] Zenon Kmiecik s. 162-163
"Program ugody polsko-rosyjskiej >>Kraju<<", Zenon Kmiecik, "RocznikHistorii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 8 (1969), z. 4 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 163
Nieznany list Konrada Prószyńskiego-Promyka s. 174-181
"Z dziejów czasopism naukowych w Królestwie Polskim w latach 1864-1885", Zenon Kmiecik, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 180
"Prasa warszawska w okresie pozytywizmu / 1864-1885 Zenon Kmiecik Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 182
">>Tygodnik Ilustrowany<< w latach 1908-1915", Zenon Kmiecik, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Gazeta Świąteczna<< za czasów redaktorstwa Konrada Prószyńskiego >>Promyka<< (1881-1908)", Zenon Kmiecik, Warszawa 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 192
List Jana Kasprowicza do Erazma Piltza z 1888 r. s. 195-196
"Tygodnik >>Prawda<< w latach 1908-1915", Zenon Kmiecik, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 198
"Nowe Tory" (1906-1914) : charakterystyka pisma i jego stanowiska wobec reform systemu wychowawczego szkół polskich Zenon Kmiecik s. 204-220
"Przegląd periodyków fachowych w Królestwie Polskim / 1864-1885 Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 208
"Wydawnictwa >>Przeglądu Tygodniowego<< Adama Wiślickiego", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 236
"Prasa warszawska a latach 1908-1918", Zenon Kmiecik, Warszawa 1981 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 242
">>Tygodnik Ilustrowany<< w latach 1886-1904", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 Hanna Nadolski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 242
Kontakty Tadeusza Bobrowskiego z redakcją "Kraju" s. 247-257
List Konrada Prószyńskiego do Wandy Stempowskiej z 29-30 III 1903 r. s. 247-255
"Czasopismo >>Ateneum<< (1876-1901) oraz jego oblicze społeczno-naukowe", Zenon Kmiecik, Wrocław 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 250
"Redaktor i czytelnicy >>Gazety Świątecznej<< (1881-1908)", Zenon Kmiecik, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 12 (1973), z. 1 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 258
"Słowo" za czasów redaktora Henryka Sienkiewicza Zenon Kmiecik s. 301-312
">>Biesiada Literacka<< wobec różnych aktualności w latach 1886-1904", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 303
"Uwagi o miesięczniku >>Ateneum<< (1876-1901) i jego redaktorach", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 305
Pisma dla ludu wydawane przez obóz narodowo-demokratyczny w Królestwie Polskim po 1905 roku Zenon Kmiecik s. 325-343
"Publicystyka literacka i społeczna", Maria Konopnicka, oprac. Jan Buculewski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 424-426
"Zaranie Śląskie", 1967, nr 2 [zeszyt poświęcony 60-leciu pisma] : [recenzja] Zenon Kmiecik s. 433-435
"Lubelska prasa konspiracyjna 1939-1944", Zbigniew Jerzy Hirsch, Lublin 1968 : [recenzja] Zenon Kmiecik Zbigniew Jerzy Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 442-444
"Współczesna prasa polska", T. Kupis, Warszawa 1967 : [recenzja] Zenon Kmiecik T. Kupis (aut. dzieła rec.) s. 476-478
Z dziejów czasopism naukowych w Królestwie Polskim w latach 1864-1885 Zenon Kmiecik s. 487-503
Program ugody polsko-rosyjskiej "Kraju" Zenon Kmiecik s. 501-520