Znaleziono 3 artykuły

Wiktor Knercer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drzewostan parku ziemskiego w Kłodzinie w porównaniu ze stanem z roku 1979 Katarzyna Gródka Zdzisław Kawecki Wiktor Knercer Jadwiga Waźbińska s. 29-37
Stan zachowania dawnych założeń parku ziemskiego w Szymonowie Zdzisław Kawecki Wiktor Knercer Jadwiga Waźbińska s. 125-133
"Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", oprac. Wiktor Knercer, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Strzyżewska Wiktor Knercer (aut. dzieła rec.) s. 328-330