Znaleziono 8 artykułów

Hanna Kočka-Krenz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesnośredniowieczna biżuteria zachodniosłowiańska Hanna Kóčka-Krenz s. 27-38
Kowalki, gm. Tychowo, woj. koszalińskie. Stanowisko 1 Hanna Koćka-Krenz Jan Żak s. 120-121
Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie. Stanowisko 1 D. Butka Hanna Kočka-Krenz s. 123-124
Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie. Stanowisko 1 Hanna Kočka-Krenz s. 123-124
Konin. Stanowisko B Hanna Kočka-Krenz s. 148
Rogowo, woj. koszalińskie. Stanowisko 9 Hanna Kočka-Krenz Henryk Machajewski s. 149-150
Dębczyno, gm. Rogowo, woj. koszalińskie. Stanowisko 3, 6 i 8 Hanna Kočka-Krenz Czesław Strzyżewski Jan Żak s. 172-173
Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie. Stanowisko 1 D. Butka-Filipczak Hanna Kočka-Krenz s. 194-195