Znaleziono 5 artykułów

Hugo Kołłątaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Porządek fizyczno-maralny"; "Pomysły do dzieła „Porządek fizyczno-moralny”", Hugo Kołłątaj, opracował i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk - Komitet Filozoficzny, Biblioteka Klasyków Filozofii - Pisarze Polscy, s. XXXVI, 497, 3 nlb. + 1 ilustracja i 1 k. erraty : [recenzja] Jan Kolasa Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 207-219
"Stan Oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764)", Hugo Kołłątaj, opracował Jan Hulewicz, Wrocław 1953, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 144, s. CII, 308, 2 nlb. : [recenzja] Zofia Florczak Jan Hulewicz (aut. dzieła rec.) Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) s. 253-269
"Wybór pism", Hugo Kołłataj, ułożył i wstępem oraz objaśn.opatrzył. Stanisław Rymar, Kraków 1912 : [recenzja] Michał Janik Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Stanisław Rymar (aut. dzieła rec.) s. 465-466
"Listy Anonima i Prawo Polityczne Narodu Polskiego", Hugo Kołłątaj; oprac. Bogusław Leśnodorski i Helena Wereszycka, Kraków 1954 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Helena Wereszycka (aut. dzieła rec.) s. 502-507
Wznowienie rozpraw Hugona Kołłątaja Zbigniew Wójcik Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) s. 735-738