Znaleziono 5 artykułów

Zenon Kołodziejczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac ks. prof. dra hab. Jerzego Pikulika Zenon Kołodziejczak s. 13-18
Antyfonarz De Sanctis z Biblioteki Kolegiaty w Łasku Zenon Kołodziejczak s. 69-85
"Śpiewy Alleluja de sanctis w polskich rękopisach przedtrydenckich", Jerzy Pikulik, Warszawa 1995 : [recenzja] Zenon Kołodziejczak Jerzy Pikulik (aut. dzieła rec.) s. 207-208
Sprawozdanie z sympozjum muzykologicznego z racji 25-lecia działalności sekcji muzykologii ATK w Warszawie Zenon Kołodziejczak s. 253-255
Streszczenie doktoratu „Antyfonarz De Sanctis z Biblioteki Kolegiaty w Łasku w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne” ks. dra Zenona Kołodziejczaka Zenon Kołodziejczak s. 295-296