Znaleziono 57 artykułów

Arkadiusz Kołodziejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tatarskie Pułki Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Powstaniu Kościuszkowskim Arkadiusz Kołodziejczyk s. 5-18
Z dziejów węgrowskiej szkoły księży komunistów 1711-1833 Arkadiusz Kołodziejczyk s. 28-44
Z zagrożeń polityczno-ekonomicznej konfrontacji Polski i III Rzeszy w 1939 roku Arkadiusz Kołodziejczyk s. 41-56
Przedwyborcze pisma ruchu ludowego w Siedlcach: "Ludowiec" (1918/1919), "Podlaskie Nowiny Wyborcze" i "Wyzwolenie Ludu Podlaskiego" (1922) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 43-55
Twórcy Niepodległości Arkadiusz Kołodziejczyk s. 43-55
Macieja Rataja droga do niepodległości Arkadiusz Kołodziejczyk s. 47-56
Bohater Podlasia - Władysław Rawicz (1832-1863) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 51-64
Życie i śmierć Karola Levittoux (1820-1841) w świetle źródeł historycznych i legendy Arkadiusz Kołodziejczyk s. 53-67
"Robotnicy z Chodakowa" : prawda i fikcja Rafał Dmowski Arkadiusz Kołodziejczyk s. 63-76
"Cyryl Ratajski 1875-1942", Arkadiusz Kołodziejczyk, Poznań 1986 : [recenzja] Andrzej Rościszewski Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 92-102
Prasa południowego Podlasia (Bialskopodlaskie i Siedleckie) w latach 1944-1974 : zarys problematyki Arkadiusz Kołodziejczyk s. 97-107
Ludowcy wobec wojny polsko-sowieckiej 1919-1920 roku Arkadiusz Kołodziejczyk s. 97-120
    Zacytuj
  • Udostępnij
Morderstwo Dawida Siedlarza : karta z dziejów Komunistycznej Partii Polski w Radzyniu Podlaskim Arkadiusz Kołodziejczyk s. 97-105
Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1992-1993 Arkadiusz Kołodziejczyk s. 106-111
"Mały Londyn" : Milanówek w ostatnich miesiącach okupacji niemieckiej : październik 1944 - styczeń 1945 roku Arkadiusz Kołodziejczyk s. 113-130
Kapitan Marian Mieczysław Kenig (1895-1959) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 115-126
Józef Piłsudski a polscy Tatarzy Arkadiusz Kołodziejczyk s. 115-120
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tradycje patriotyczne na obrazkach religijnych Arkadiusz Kołodziejczyk Mirosława Pałaszewska s. 121-133
"Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca", Tadeusz Krawczak, Pruszków-Sokołów 1995 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) s. 136-139
„Dzieje Kocka do roku 1939”, Henryk Mierzwiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Henryk Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Marian Jakubik (1926-2004) - twórca Muzeum-Zbrojowni na Zamku w Liwie, regionalista, działacz turystyczno-krajoznawczy Arkadiusz Kołodziejczyk s. 169-187
Ludwik Mikiel 1902-1943 Arkadiusz Kołodziejczyk s. 175-181
"Związek Inwalidów Wojennych RP 1919-2009. "Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem", Adam Czesław Dobroński, Warszawa 2009 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Adam Czesław Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Maria Holder-Eggerowa (1875-1941). Z dziejów obozu narodowego na Podlasiu Arkadiusz Kołodziejczyk s. 193-205
"Dzieła Wybrane, t. 1-5", Wincenty Witos, Warszawa 1988-2007 [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk WIncenty Witos (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Anatomia mordu politycznego : akta sprawy o ułaskawienie podpułkownika Zdzisława Jerzego Barbasiewicza (1909-1952) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 211-224
"Diecezja drohiczyńska. Spis parafii i duchowieństwa 2004", oprac. i red. Zbigniew Rostkowski, Drohiczyn 2004 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Zbigniew Rostkowski (aut. dzieła rec.) s. 225-229
Skazany za szpiegostwo i dywersję : Sekretarz Stanisława Mikołajczyka - Paweł Siudak (1905-1972) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 231-242
Dr. Tadeusz Swat (1936-2006) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 239-242
Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1999-2001. (Podlasie Południowe - siedleckie i bialskopodlaskie) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 245-258
Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1997-1998 Arkadiusz Kołodziejczyk s. 247-258
"Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej", Arkadiusz Kołodziejczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 253-257
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku : (część II) Arkadiusz Kołodziejczyk Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Leonid Zaszkilniak (aut. dzieła rec.) s. 262-267
32 Zeszyty z "Dziejów Ziemi Najbliższej" - wydawnictwa siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (2001-2004) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 263-268
Diariusz z obrony Warszawy Arkadiusz Kołodziejczyk Zygmunt Zaremba s. 263-272
O regionalistyce Ziemi Mławskiej i pisarstwie historycznym Ryszarda Juszkiewicza. Na marginesie recenzji IV tomu "Ziemi Zawkrzeńskiej" pod red. R. Juszkiewicza, Mława 2000, ss. 370 Arkadiusz Kołodziejczyk s. 264-266
Polskie drogi do Niepodległej : dwie wystawy: "Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921" Muzeum Niepodległości Warszawa - wystawa stała od 11 listopada 2006; "Wyprawa w dwudziestolecie" (Muzeum Narodowe Warszawa: grudzień 2007 - marzec 2008) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 275-280
"Szkice z dziejów prasy podlaskiej", Arkadiusz Kołodziejczyk, Siedlce 1997 : [recenzja] Mirosława Bednarzak-Libera Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 279-282
"Prasa podlaska w XIX - XX wieku. Szkice i materiały, t. I", pod red. Dariusz Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka, Siedlce 2000 : [recenzja] Monika Lipka Dariusz Grzegorczuk (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Rok 1918 na Podlasiu", pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Kazimierza Pindla, Siedlce 2001 : [recenzja] Agnieszka Mentecka Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pindel (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Roczniki Kałuszyński", z. 1-6 (2001-2006) : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk s. 293-296
"Bojownikom o niepodległość. Cześć! Miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojną polsko-bolszewicką 1920 r. i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na południowo-zachodnim Podlasiu i Wschodnim Mazowszu", oprac. Katarzyna i Edward Kapówka, Siedlce 2001 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Katarzyna Kopówka (aut. dzieła rec.) Edward Kopówka (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Dzieła Wybrane", t. 1-5, Wincenty Witos, Warszawa 1988-2007 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Wincenty Witos (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Z niewoli do niepodległości : pamiętniki", Kard. Aleksander Kakowski, Ks. Kard. Józef Glemp, red. i oprac. Tadeusz Krawczak, Ryszard Świętek, Kraków 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Aleksander Kakowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 311-316
"Silva rerum : kronika domowa : wspomnienia i zapiski dzienne z lata 1830-1881", Kajetan Kraszewski, wstęp i oprac. Zbigniew Sudolski, współpraca Irena Najda, Warszawa 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Nihil novi" w sprawie dziejów obozu narodowego na południowym Podlasiu Wiesław Charczuk Arkadiusz Kołodziejczyk M. Bechta (aut. dzieła rec.) s. 328-339
"Prasa południowego Podlasia (bielskopodlaskie i siedleckie) w latach 1944-1974. Zarys problematyki", Arkadiusz Kołodziejczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 334
"... Przed Bogiem i historią : księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956 : Mazowsze", Tadeusz Swat, Warszawa 2003 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Tadeusz Swat (aut. dzieła rec.) s. 350-355
Doktor Tadeusz Swat (1936-2006) : w trzecią rocznicę śmierci Arkadiusz Kołodziejczyk s. 351-357
"Dziedzictwo rewolucji 1905-1907", red. Anna Żarnowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Andzrej Stawarz i Piotr Tusiński, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Emil Noiński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Piotr Tusiński (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w.", t. 1, red. Jerzy Maternicki; t. 2, red. Jerzy Maternicki i Leonid Zaszkilniak; t. 3, red. Jerzy Maternicki i Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2004-2005 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Leonid Zaszkilniak (aut. dzieła rec.) s. 417-424
„Powiat grodzisko-mazowiecki w rozwoju historycznym (XIX-XX w.)”, Andrzej Stawarz, Grodzisk Mazowiecki 1995 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) s. 480-482
„Rok 1920 na Podlasiu. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej 10 XI 1990 r. w Białej Podlaskiej”, red. Henryk Mierzwiński, Biała Podlaska 1990 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Henryk Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 557-558
„17 września 1939 roku na Podlasiu. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w październiku 1989 r.”, red. J. Fliński, Biała Podlaska 1990 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk J. Fliński (aut. dzieła rec.) s. 559-560
„Polskie Stronnictwo Ludowe-Lewica 1913-1924. Studium o powstaniu, działalności i rozkładzie ugrupowania politycznego”, Jan Jachymek, Lublin 1991 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) s. 799-800
„Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947”, Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1991 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 800-801
"Dzieje Wołomina i okolic", pod red. Leszka Podhorodeckiego, Warszawa 1984 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Leszek Podhorodecki (aut. dzieła rec.) s. 868-872