Znaleziono 10 artykułów

Dariusz Kołodziejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672-1699", Dariusz Kołodziejczyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Dariusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 107-111
Zygmunt Abrahamowicz jako historyk Dariusz Kołodziejczyk s. 125-132
"Sources and Studies on the Ottoman Black Sea t. I: The Customs Register of Caffa, 1487-1490", H. Inalcik, Cambridge 1996; "An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914", H. Inalcik, Donald Quataert, Cambridge 1994 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk H. Inalcik (aut. dzieła rec.) Donald Quataert (aut. dzieła rec.) s. 173-175
„Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu”, Danuta Quirini–Popławska, Kraków 2002 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Danuta Quirini–Popławska (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Imperium Osmańskie w XVI wieku : kilka uwag o potencjale demograficznym i gospodarczym Dariusz Kołodziejczyk s. 375-394
„Ukrayna ’da Osmanlilar. Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672)”, Mehmet Inbaşi, Istanbul 2004 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Mehmet Inbaşi (aut. dzieła rec.) s. 379-381
W odpowiedzi Maciejowi Franzowi Dariusz Kołodziejczyk s. 461-462
"Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI - XVIII wieku", Andrzej Dziubiński, Wrocław 1997 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 549-551
„Il richiamo ambivalente. Imagini del Turco nella memorialistica polacca del Cinquecento”, Marina Ciccarini, Bergamo 1991 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Marina Ciccarini (aut. dzieła rec.) s. 572-574
Jak Kozacy państwo budowali, a Lachy historię im pisali : (Maciej Franz, Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku, Toruń 2005) Dariusz Kołodziejczyk Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 575-586