Znaleziono 9 artykułów

Ewa Kołodziejczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Herbert w stanie podejrzenia? Ewa Kołodziejczyk s. 79-83
Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy Ewa Kołodziejczyk s. 82-96
Obraz Ameryki w opublikowanej korespondencji Czesława Miłosza z lat 1945-1950 Ewa Kołodziejczyk s. 89-105
Popularna twarz Ulro : o "Kulturze masowej" - antologii Czesława Miłosza Ewa Kołodziejczyk s. 115-124
Podróż syna marnotrawnego : o motywie romantycznym w "Trzech zimach" Czesława Miłosza Ewa Kołodziejczyk s. 135-169
"Światło dzienne" i doświadczenie amerykańskie Czesława Miłosza Ewa Kołodziejczyk s. 143-159
Poezja w poszukiwaniu intymności Ewa Kołodziejczyk s. 175-183
"Czechowicz - najwyżej piękno : światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego", Ewa Kołodziejczyk, Kraków 2006 : [recenzja] Marcin Całbecki Ewa Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 213-222
"Walka Jakuba z aniołem : Czesław Miłosz wobec romantyczności", Elżbieta Kiślak, indeksy Izabela Jarosińska, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Kołodziejczyk Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) s. 220-227