Znaleziono 2 artykuły

Janina Kołtuniakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Odprawa posłów greckich", Jan Kochanowski, opracował Tadeusz Ulewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, wydanie dziesiąte, zupełnie zmienione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 3, s. C, 66, 2 nlb. : [recenzja] Janina Kołtuniakowa Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-232
Odpowiedź recenzentki Janina Kołtuniakowa s. 324-326