Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Kościuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne – badania własne Anna Augustynowicz Aleksandra Czerw Katarzyna Kościuk s. 41-53