Znaleziono 5 artykułów

Barbara Kożusznik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Kożusznik s. 5-12
Słowniczek najważniejszych pojęć Barbara Kożusznik s. 13-18
Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i w stymulowaniu innowacyjności Barbara Kożusznik s. 21-50
Czy psychologia może wspierać innowacyjność? : rola kompetencji psychologicznych Barbara Kożusznik s. 167-192
Zakończenie Barbara Kożusznik s. 207-209