Znaleziono 13 artykułów

Irena Koberdowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Idejno-politiczeskaja borba w polskom oswoboditielnom dwiżenii 50-60 godow XIX wieka", S. M. Falkowicz, Moskwa 1966 : [recenzja] Irena Koberdowa S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Napoléon III, l'Europe et la Pologne 1863-4", Stanisław Bóbr-Tylingo, "Antemurale", T VII-VIII, Rzym 1963 : [recenzja] Irena Koberdowa Stanisław Bóbr-Tylingo (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Marian Langiewicz", Helena Rzadkowska, Warszawa 1967 : [recenzja] Irena Koberdowa Helena Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Walka czartoryszczyzny przeciwko sojuszowi polskich i rosyjskich rewolucjonistów w czasie powstania styczniowego Irena Koberdowa s. 214-239, 258-259
Przyczynek do dziejów "nowej emigracji" w Szwajcarii w 1850 roku Irena Koberdowa s. 296-305
Ostatnie chwile Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w protokołach Komisji Korespondencyjnej w Paryżu Irena Koberdowa s. 319-329
"Karl Marx devant le bonapartisme", Maximilien Rubel, Paris 1960 : [recenzja] Irena Koberdowa Maximilian Rubel (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"Wielki Książę Konstanty w Warszawie 1862-1863", Irena Koberdowa, Warszawa 1962 : [recenzja] Henryk Wereszycki Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 350-353
"Polskoje wosstanije 1863 g. i jewropiejsaja dipłomatija", W. G. Rewunienkow, Leningrad 1957 : [recenzja] Irena Koberdowa W. G. Rewunienkow (aut. dzieła rec.) s. 417-422
"Ruch konspiracyjny na Litwie i Białorusi 1846-1848", Dawid Fajnhauz, Warszawa 1965 : [recenzja] Irena Koberdowa Dawid Fajnhauz (aut. dzieła rec.) s. 464-467
"Socjalno-Rewolucyjna Partia Prolariat 1882-1886", Irena Koberdowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Kancewicz Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 557-562
"Pierwsza Międzynarodówka 1864-1876. Sukcesy i porażki", Irena Koberdowa, Warszawa 1987 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 788-790
"Kruszenie wtoroj imperii i wozniknowienie trietiej riespubliki wo Francji", E. A. Żełubowskaja, Moskwa 1956 : [recenzja] Irena Koberdowa E. A. Żełubowskaja (aut. dzieła rec.) s. 806-809