Znaleziono 19 artykułów

Zdzisława Kobylińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Nowa Ewa» nowej ery : wizja kobiety w nauczaniu Józefa Ratzingera na tle postmodernizmu Zdzisława Kobylińska s. 57-68
Wychowanie moralne w kulturze pokus Zdzisława Kobylińska s. 76-83
Próba rekonstrukcji aksjologicznych podstaw polskiej polityki społecznej wobec mniejszości narodowych i etnicznych Zdzisława Kobylińska s. 81-93
Rola cnoty roztropności w formacji życia moralnego człowieka na podstawie analizy filozoficznej artykułu "Utrum prodentia sit virtus specialis?" (Sancti Thomae Aquinatis, Summa Theologiae II-II, Q. 47, A. 5) Zdzisława Kobylińska s. 99-111
"L'economia senza etica e'diseconomia : l'etica dell'economia nel pensiero di don Luigi Sturzo", Alfio Spampinato, Milano 1996 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Alfio Spampinato (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Il manuale del buon politico", Luigi Sturzo, Cinisello Balsamo 1996 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Luigi Sturzo (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Teoria wychowania (wybrane problemy)", J. Górniewicz, Olsztyn 2007 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Józef Górniewicz (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna", Zdzisława Kobylińska, Olsztyn 2012 : [recenzja] Andrzej Kobyliński Zdzisława Kobylińska (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów", pod red. F. Adamskiego, Kraków 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Franciszek Adamski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Specyfika moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II", A. Jucewicz, Pieniężno 2004 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Antoni Jucewicz (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia", pod red. Henryka Skorowskiego, Krosno 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Wychowanie moralne", Stanisław Jasionek, Kraków 2006 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Stanisław Jasionek (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Początki chrześcijańskiej myśli demokratycznej we Włoszech Zdzisława Kobylińska s. 363-366
Zagrożenia moralne lobbyingu w Polsce Zdzisława Kobylińska s. 421-429
"Habitus e vita morale. Fenomenologia e fondazione ontologica", M. Pangallo, Napoli-Roma 1991 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Mario Pangallo (aut. dzieła rec.) s. 422-423
"Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno-społeczne Jana Pawła II. Wybrane zagadnienia", red. Henryk Skorowski, Krosno 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 505-508
"Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka", Józef Życiński, Kraków 2005 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 514-516
"Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu. Osobiste spojrzenie", Brad Miner, tł. T. Bieroń, Poznań 1999 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Tomasz Bieroń (aut. dzieła rec.) Brad Miner (aut. dzieła rec.) s. 635-636
"Modernità e postmodernità. L'interpretazione cristiana dell'esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini", Andrzej Kobyliński, Roma 1998 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 636-638