Znaleziono 28 artykułów

Zbigniew Kobyliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziedzictwo kulturowe Mazowsza : potencjał i problemy zarządzania Krystyna Gutowska Zbigniew Kobyliński s. 11-16
Propagandowe wykorzystanie archeologii w uzasadnianiu polskich praw do Ziem Odzyskanych po drugiej wojnie światowej Zbigniew Kobyliński Grażyna Rutkowska s. 13-80
Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? Zbigniew Kobyliński s. 21-47
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych Krystyna Gutowska Zbigniew Kobyliński s. 51-72
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, St. I, AZP: 43-87/1 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 63
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, St. IC, AZP: 43-87/1 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 64
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, St. 1B, AZP: 43-87/1 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 64
Haćki, st. 1C (st. 5), gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, AZP 43-87/131 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 70
Klukowicze, st. 1, gm. Nurzec Stacja, woj. białostockie, AZP 53-88/- Małgorzata Hajduk Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 75-76
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, St. 1C, AZP 43-87/5 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 76-77
Bańki, st. 14 i 15, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, AZP 44-86/78 i 79 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 81-82
Haćki, st. 1, 1B, 1C, 1D, 2, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, AZP 43-87/107 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 89-90
Wojszki, gm. Juchnowiec Dolne, woj. białostockie, AZP: 42-87 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 96
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, st. 1 - grodzisko Urszula Kobylińska Zbigniew Kobyliński s. 98
Zajączki, st. 1, gm. Juchnowiec Dolny, woj. białostockie, AZP 42-87/2 Paul Barford Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 110
Siedemdziesąt lat archeologii lotniczej w Polsce Zbigniew Kobyliński s. 112-122
Haćki, woj. białostockie. Stanowisko 1 - grodzisko Marek Dulinicz Urszula Kobylińska Zbigniew Kobyliński Wojciech Wróblewski Ludomir Łoźny s. 126-127
Haćki, woj. białostockie. Stanowisko 1 Marek Dulinicz Lech Kaczmarek Urszula Kobylińska Zbigniew Kobyliński s. 145-146
Wyszogród, woj. płockie. Stanowisko 2a Marek Dulinicz Zbigniew Kobyliński Bogdan Lichy Waldemar A. Moszczyński Wojciech Szymański s. 151-152
Wyszogród, woj. płockie. Stanowisko 2A Marek Dulinicz Zbigniew Kobyliński Ewa Kuleczko-Giżewska Andrzej Moszczyński Wojciech Szymański s. 153
Zdziarka, gm. Czerwińsk, woj. płockie. Stanowisko 3 Marek Dulinicz Zbigniew Kobyliński s. 182
Doktryny konserwatorskie a oczekiwania społeczne : poglądy młodzieży liceów warszawskich na temat zabytków Zbigniew Kobyliński Agnieszka Paczuska s. 191-207
Wyszogród, woj. płockie. Stanowisko 2a Marek Dulinicz Zbigniew Kobyliński Bogdan Lichy Waldemar Moszczyński Wojciech Szymański s. 207
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wyszogród, woj. płockie. Stanowisko 13 Wojciech Brzeziński Marek Dulinicz Zbigniew Kobyliński Bogdan Lichy Waldemar Andrzej Moszczyński Wojciech Szymański s. 209
Wyszogród, woj. płockie. Stanowisko 13 Wojciech Brzeziński Marek Dulinicz Zbigniew Kobyliński Bogdan Lichy Waldemar Moszczyński Wojciech Szymański s. 236-237
"Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje", Zbigniew Kobyliński, Warszawa, 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Zbigniew Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
Wojszki, st. 2, gm. Juchnowiec Dolny, woj. białostockie, AZP 42-87/92 Zbigniew Kobyliński Dariusz Krasnodębski s. 285-286
Soløy, okręg Troms. Komuna Lavangen Reidar Bertelsen Zbigniew Kobyliński Bogdan Lichy Przemysław Urbańczyk s. 293-294