Znaleziono 17 artykułów

Bronisław Koch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsze refleksje Bronisław Koch s. 28-32
"Akcja cywilna w procesie karnym", Aleksander Kafarski, Warszawa 1972 : [recenzja] Bronisław Koch Aleksander Kafarski (aut. dzieła rec.) s. 28-32
Nowe prawo dewizowe Bronisław Koch s. 30-52
Poza zespołem Bronisław Koch Jerzy Szczęsny s. 34-36
Komasacja i liberalizacja wykonawczych przepisów dewizowych : (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r.) Bronisław Koch s. 47-63
Reglamentacja dewizowa obowiqzujqca cudzoziemców na terenie Polski Bronisław Koch s. 53-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowa forma procesu adhezyjnego : (ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów postępowania karnego - Dz. U. Nr 53, .poz. 296) Bronisław Koch s. 53-64
Jeszcze o usługach adwokackich na rzecz cudzoziemców dewizowych Bronisław Koch s. 66-72
Wina nieumyślna i błąd przy przestępstwach dewizowych Bronisław Koch s. 70-78
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Zdzisław Czeszejko Bronisław Koch s. 76-87
"Ustawodawstwo dewizowe", Z. Bidziński, K. Sosnowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Bronisław Koch Z. Bidziński (aut. dzieła rec.) K. Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 79-83
Uwagi na temat spotkania w dniu 20 marca 1975 r. Andrzej Kisza Bronisław Koch Henryk Nowogródzki s. 81-86
Obrót wartościami dewizowymi a dyspozycja mieniem za granicą - jako przestępstwa dewizowe Bronisław Koch s. 85-96
"Zezwolenie dewizowe w polskim prawie dewizowym", Eugenia Fojcik-Mastalska, Wrocław 1975 : [recenzja] Bronisław Koch Eugenia Fojcik-Mastalska (aut. dzieła rec.) s. 92-95
Ustawa karna skarbowa czeka na nowelizację Bronisław Koch s. 97-102
Uwagi dotyczące opracowania programu szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie wygłaszania przemówień sądowych Bronisław Koch s. 101-103
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Bronisław Koch Stanisław Rogoż S. Szufel s. 104-114