Znaleziono 1 artykuł

Hans-Georg Koch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Materialien zur Sterbehilfe. Eine internationale Dokumentation", pod red. Albina Esera i Hansa-Georga Kocha, Freiburg i Br. 1991 : [recenzja] Andrzej J. Szwarc Albin Eser (aut. dzieła rec.) Hans-Georg Koch (aut. dzieła rec.) s. 96-99