Znaleziono 8 artykułów

Janusz Kochanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie Rady Państwa Janusz Kochanowski Tadeusz de Virion s. 1-3
Przeciwko pośpiesznej kodyfikacji karnej Janusz Kochanowski s. 11-18
Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym : problemy wykładni Jerzy Grabowski Janusz Kochanowski s. 24-39
Powrót do retrybutywizmu Janusz Kochanowski s. 29-34
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych w nowym kodeksie karnym Janusz Kochanowski s. 43-59
Problemy winy i skutku : tendencje orzecznictwa i doktryny przy przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu Janusz Kochanowski s. 53-62
Zmęczenie a odpowiedzialność karna w komunikacji drogowej Janusz Kochanowski Jerzy Sawicki s. 87-97
Jurydyzacja życia Janusz Kochanowski s. 95-99