Znaleziono 2 artykuły

Paweł Kocikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Łaciński zbiór kazań peregryna z Opola i ich związki z tzw. „Kazaniami gnieźnieńskimi”", w zbiorze: „Średniowiecze. Studia o kulturze”, t. 1, Jerzy Wolny, redaktor zbioru Julian Lewański, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, s. 171-238 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Lewański (aut. dzieła rec.) Jerzy Wolny (aut. dzieła rec.) s. 366-370
"Znowu o „Bogurodzicy”", Julian Krzyżanowski, w tomie zbiorowym: "Z polskich studiów slawistycznych", seria 2 (t. 2): "Nauka o literaturze. Prace na V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1963", redaktor Józef Magnuszewski, indeks zestawiła Aniela Piorunowa, Warszawa 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, s. 5-19 : [recenzja] Paweł Kocikowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 531-533