Znaleziono 4 artykuły

Ludwik Kohutek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O użyteczności prowadzenia kronik w zespołach adwokackich Ludwik Kohutek s. 51-62
Adwokatura na Śląsku Cieszyńskim w latach 1938-1945 Ludwik Kohutek s. 58-81
Walka i straty adwokatury polskiej Śląska Cieszyńskiego w okresie okupacji hitlerowskiej 1939—1945 : fragment Ludwik Kohutek s. 86-87
"Gdy drzewa szubienic wyrosły", Ludwik Kohutek, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Ludwik Kohutek (aut. dzieła rec.) s. 98-100