Znaleziono 15 artykułów

Zygmunt Kolankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały Marcelego Handelsmana w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Dymnicka s. 93-115
Fragment spuścizny Stanisława Kętrzyńskiego Zygmunt Kolankowski s. 98-99
Dymitr Mendelejew a Akademia Umiejętności w Krakowie Zygmunt Kolankowski s. 109-117
Marcelego Handelsmana konspekt "Historii Polski 1864-1914" Zygmunt Kolankowski s. 111-115
Z "lelewelianów" leningradzkich Zygmunt Kolankowski s. 141-158
"Sources for History of Quantum Physics. An Inventory and Report", Thomas S. Kuhn, John L. Heilbron, Paul L. Forman, Lini Allen, Philadelphia 1967 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski Lini Allen (aut. dzieła rec.) Paul L. Forman (aut. dzieła rec.) John L. Heilbron (aut. dzieła rec.) Thomas S. Kuhn (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Uwagi na marginesie nowego przewodnika - „Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. Stan na dzień 1 stycznia 1977 r.”, oprac. zespołowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego Zbigniew Wójcik Zygmunt Kolankowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Praca w Wydziale Archiwów Państwowych (1949-1951) : fragment wspomnień Zygmunt Kolankowski s. 205-222
Polskie zbiory rękopiśmienne jako warsztat badań nad dziejami nauki i techniki rosyjskiej i radzieckiej Zygmunt Kolankowski s. 329-342
Przegląd zawartości zbiorów i kolekcji działu "Spuścizn" Archiwum PAN Zygmunt Kolankowski s. 442-446
"Rutherford Corespondence Catalog", Lawrence Badash, New York 1974 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski Lawrence Badash (aut. dzieła rec.) s. 466-467
"Zapomniany prawnik XVI wieku Jan Łączyński i jego << Kompendium sądów króla Jagomości >>. Studium z dziejów polskiej literatury prawniczej", Zygmunt Kolankowski, Toruń 1960 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski (aut. dzieła rec.) s. 507
[W zeszycie 13] Zygmunt Kolankowski s. 535-536
"Rukopisnyje matieriały K. E. Ciołkowskogo w Archiwie Akadiemii nauk SSSR. Naucznoje opisanije", M. J. Rżeznikowa, I. P. Starowierowa, Ł. G. Samochwałowa, B. N. Worobiew, B. W. Lewszyn, Moskwa 1966 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski B. W. Lewszyn (aut. dzieła rec.) M. J. Rżeznikowa (aut. dzieła rec.) Ł. G. Samochwałowa (aut. dzieła rec.) I. P. Starowierowa (aut. dzieła rec.) B. N. Worobiew (aut. dzieła rec.) s. 621-624
Nieznana polemika Joachima Lelewela z W. A. Maciejowskim Zygmunt Kolankowski s. 775-796