Znaleziono 50 artykułów

Jerzy Kolendo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Nepomucen Sadowski jako badacz ziem polskich w starożytności Jerzy Kolendo s. 5-15
Historia archeologii a importy antyczne z ziem Polski : grób książęcy (?) z Wielowsi, woj. tarnobrzeskie w świetle informacji F. M. Sobieszczańskiego Jerzy Kolendo s. 37-42
Rękopiśmienne opisy wykopalisk w Veleii w bibliotece na Zamku Warszawskim : przyczynek do oceny roli antyku w zbiorach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Jerzy Kolendo s. 37-48
Z dziejów odkryć antycznych posążków brązowych na ziemiach Polski Jerzy Kolendo s. 63-80
Wzorowa posiadłość Marka Seiusa i opłacalność rolnictwa w Italii w I w. p.n.e. Jerzy Kolendo s. 71-80
Un marin de la flotte de Misène dans une inscription latine d'Égypte conservée au Musée National de Varsovie Jerzy Kolendo s. 77-83
Kalisia i Leukaristos : dwa "miasta" w "Geografii" Ptolemeusza i zagadnienie współrzędnych geograficznych w "Wielkiej Germanii" Jerzy Kolendo s. 2, 77-87
Największy skandal w dziejach badań nad gliptyką antyczną : kolekcja gemm ks. Stanisława Poniatowskiego Jerzy Kolendo s. 81-99
Zbiory zabytków pradziejowych na Uniwersytecie Warszawskim Jerzy Kolendo s. 87-100
"Światowit" : sto lat dziejów czasopisma Jerzy Kolendo s. 97-111
Mitra - "Invictus Deus" w Novae Jerzy Kolendo s. 97-103
"Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo", Zeïneb Benzina Ben Abdallah, Rome 1986 : [recenzja] Jerzy Kolendo Zeïneb Benzina Ben Abdallah (aut. dzieła rec.) s. 100-101
Eksport niewolników pochodzących z Europy barbarzyńskiej na teren cesarstwa rzymskiego Jerzy Kolendo s. 112-127
Błąd kamieniarza, kult cesarski i kult właściciela domeny : uwagi o pewnej inskrypcji z Afryki rzymskiej Jerzy Kolendo s. 117-120
"The temples of Mid-Republican Rome and their historical and topographical context", Adam Ziólkowski, Rome 1992 : [recenzja] Jerzy Kolendo Adam Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca", Claude Domergue, Paris 1983 : [recenzja] Jerzy Kolendo Claude Domergue (aut. dzieła rec.) s. 151-153
„Les frontiers de l'empire Romain”, C. R. Whittaker, Paris 1989 : [recenzja] Jerzy Kolendo C. R. Whittaker (aut. dzieła rec.) s. 151-153
Z problematyki rozwoju miast w rzymskiej Afryce Jerzy Kolendo Tadeusz Kotula s. 169-179
"L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, Première partie: Période Ptolémaïque", Iza Bieżuńska-Małowist, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Jerzy Kolendo Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Rim i rannieje christianstwo", Robert Wipper, Moskwa 1954 : [recenzja] Jerzy Kolendo Anna Mączakowa Ewa Wipszycka Robert Wipper (aut. dzieła rec.) s. 179-186
"Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północnymi", Jerzy Wielowiejski, Wrocław [etc.] 1970 : [recenzja] Jerzy Kolendo Jerzy Wielowiejski (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Opinogórze, woj. ciechanowskie w świetle materiałów archiwalnych Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk Jerzy Kolendo s. 189-197
Z problematyki rozwoju rolnictwa w Galii rzymskiej : zastosowanie żniwiarki Jerzy Kolendo s. 237-253
Maćkówka, pow. Przeworsk Jerzy Kolendo Jerzy Wielowiejski s. 241-242
Import futer z Barbaricum na teren Cesarstwa Rzymskiego Jerzy Kolendo s. 265-279, 491
Kartagina (Tunezja). Cyrk (hippodrom) A. Iciek A. Jagodziński Jerzy Kolendo S. Porzeziński Jacek Przeniosło S. Tałuc s. 297-298
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kartagina (Tunezja). Douar Chott A. Iciek A. Jagodziński Jerzy Kolendo S. Porzeżyński Jacek Przeniosło S. Tałuc s. 298-299
Kartagina (Tunezja). Wzgórze Junony A. Iciek A. Jagodziński Jerzy Kolendo S. Porzeżyński Jacek Przeniosło S. Tałuc s. 299-300
"Michał Jurkowski i greka w Krzemieńcu 1805-1830", Marian Plezia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964 : [recenzja] Jerzy Kolendo Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Tunis (Tunezja). Medina A. Iciek A. Jagodziński Jerzy Kolendo S. Porzeżyński Jacek Przeniosło S. Tałuc s. 306-307
    Zacytuj
  • Udostępnij
Heinz Heinen, „Trier und das Treverland in romischer Zeit. 2000 Jahre Trier”, Trier 1985 : [recenzja] Jerzy Kolendo Heinz Heinen (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Marseille grecque. La dynamique d'un impérialisme marchand", M. Clavel-Lévêque, Marseille 1977 : [recenzja] Jerzy Kolendo M. Clavel-Lévêque (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"Kolonizacja sullańska", Aleksander Krawczuk, Wrocław-Kraków 1960 : [recenzja] Jerzy Kolendo Aleksander Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 350-352
Pustki osadnicze w Europie barbarzyńskiej według przekazów autorów antycznych Jerzy Kolendo s. 357-374
„Les villas romaines de São Cucufate (Portugal)”, red. J. Alarcão [et al.], Paris 1990 : [recenzja] Jerzy Kolendo J. Alarcão (aut. dzieła rec.) s. 358-361
„Ziemia Opolska w czasach starożytnych (I do IV wiek naszej ery)”, Lucyna Szafran-Szadkowska, Opole 1991 : [recenzja] Jerzy Kolendo Wojciech Nowakowski Lucyna Szafran-Szadkowska (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Il tempio d'Ercole di Sabratha", Giacomo Caputo, Fransesca Ghedini, Roma 1984 : [recenzja] Jerzy Kolendo Giacomo Caputo (aut. dzieła rec.) Fransesca Ghedini (aut. dzieła rec.) s. 369-370
Posążek z kości przedstawiający gladiatora (rękojeść składanego nożyka) z cmentarzyska w Grzybowie, województwo tarnobrzeskie Krzysztof Garbacz Jerzy Kolendo Alicja Lasota-Moskalewska s. 414-439
"L'iscrizione di C. Castricio Calvo. Aspetti di storia economica e sociale", Antonio Sabattini, Bologna 1983 : [recenzja] Jerzy Kolendo Antonio Sabattini (aut. dzieła rec.) s. 416-418
Najnowsze badania nad historią rolnictwa starożytnej Italii : (w związku z książkami W. I. Kuziszczin, Oczerki po istorii ziemledielija Italii II w. n.e. - I w. n.e., Moskwa 1966; H. Dohr, Die italische Gutshöfe nach den Schriften Catos und Varros, Köln 1965) Jerzy Kolendo s. 491-500
"Oczerki po sielskomu choziajstwu driewniej Italii", M. E. Siergiejenko, Moskwa 1958 : [recenzja] Jerzy Kolendo M. E. Siergiejenko (aut. dzieła rec.) s. 505-511
„A study of the age and sex structure of population in the western provinces of the Roman Empire”, Wiesław Suder, Wrocław 1990 : [recenzja] Jerzy Kolendo Wiesław Suder (aut. dzieła rec.) s. 512-515
Nieznana inskrypcja z kolekcji krzemienieckiej i problem fortyfikacji nad dolnym Dunajem za tetrarchii Jerzy Kolendo s. 558-579
„L'ambra e l'Eridano”, Attilio Mastrocinque, Este 1991 : [recenzja] Jerzy Kolendo Attilio Mastrocinque (aut. dzieła rec.) s. 559-562
„Cesarz Probus 276–282 n.e.”, Wiesław Kaczanowicz, Katowice 1997 : [recenzja] Jerzy Kolendo Wiesław Kaczanowicz (aut. dzieła rec.) s. 565-568
"Ellinskije prowincii Bałkanskogo połuostrowa wo wtorom wiekie naszej ery", O. W. Kudriawcew, Moskwa 1954 : [recenzja] Jerzy Kolendo O. W. Kudriawcew (aut. dzieła rec.) s. 634-638
Wenetowie w Europie środkowej i wschodniej: lokalizacja i rzeczywistość etniczna Jerzy Kolendo s. 637-653
"Historia starożytnego Rzymu", Maria Jaczynowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Jerzy Kolendo Maria Jaczynowska (aut. dzieła rec.) s. 653-655
"On the Problems of the Alexandrian Mint : Allusion to the Divinity of the Sovereign Appearing on the Coins of Egyptian Alexandria in the Period of the Early Roman Empire : 1st and 2nd Centuries A. D.", S. Skowronek, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Kolendo Stefan Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 726-728
"Studia nad powstaniem Spartakusa", Roman Kamienik, Lublin 1984 : [recenzje] Jerzy Kolendo Roman Kamienik (aut. dzieła rec.) s. 779-784