Znaleziono 2 artykuły

E. Kolman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istorija matiematiki", t. I, K. A. Rybnikow, Moskwa 1960; "Istorija matiematiki w drewnosti", E. Kolman, Moskwa 1961; "Istorija matiematiki w sriednije wieka", A. P. Juszkiewicz, Moskwa 1961; "Istorija matiematiki ot Diekarta do sieriediny XIX stoletija", G. Wieleitner, Moskwa 1960 : [recenzja] A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) E. Kolman (aut. dzieła rec.) K. A. Rybnikow (aut. dzieła rec.) G. Wieleitner (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Bernard Bolzano", E. Kolman, Moskwa 1955 : [recenzja] E. Kolman (aut. dzieła rec.) s. 842