Znaleziono 6 artykułów

Anna M. Komornicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetyka przypowieści ewangelicznych Anna M. Komornicka s. 41-52
Próba przekładu i interpretacji greckiego tekstu Ewangelii (Mat. 6.9-13) Anna M. Komornicka s. 143-155
Czy komedie Arystofanesa nadal wzbudzają śmiech? Anna M. Komornicka s. 149-158
Kilka uwag o strukturze i poetyce hymnu "Magnificat" (Łk 1, 46-55) Anna M. Komornicka s. 155-173
„Religijność starożytnych Greków”, Włodzimierz Lengauer, Warszawa 1994 : [recenzja] Anna M. Komornicka Włodzimierz Lengauer (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką. W kręgu pojęć prawdy i fałszu", Anna M. Komornicka, Łódź 1979 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Anna M. Komornicka (aut. dzieła rec.) s. 749-752