Znaleziono 2 artykuły

Ludwika Konieczna-Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preferencje muzyczne a właściwości psychiczne młodzieży w świetle wybranych badań empirycznych Ludwika Konieczna-Nowak s. 87-98
Czynnik metrorytmiczny i melodyczny a zapamiętywanie informacji : badanie eksperymentalne Grażyna Dzwonowska Ludwika Konieczna-Nowak s. 89-97