Znaleziono 17 artykułów

Jerzy Konieczny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo biznesu : studium metodologiczne Jerzy Konieczny s. 15-24
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Jerzy Konieczny s. 41-43
Witold Noskowski - dziennikarz o młodopolskim rodowodzie : zarys biograficzny, część II Jerzy Konieczny s. 210, 47-63
Współpraca Adama Grzymały-Siedleckiego z periodykami okresu Młodej Polski Jerzy Konieczny s. 47-54
Adwokatura w projekcie "zbioru praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego z 1778 roku Andrzej Abramski Jerzy Konieczny s. 48-55
"Sekrety starych więzień", Stanisław Milewski, Warszawa 1985 : [recenzja] Andrzej Abramski Jerzy Konieczny Stanisław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 74-76
O rzeczach większej wagi Jerzy Konieczny Tadeusz Widła s. 86-88
"250 lat >>Kuriera Polskiego<<", Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Konieczny s. 125-128
"Stulecie krakowskich detektywów", Jan Widacki, Warszawa 1987 : [recenzja] Jerzy Konieczny Jan Widacki (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Witold Noskowski - dziennikarz o młodopolskim rodowodzie : zarys biograficzny, cz. 1 Jerzy Konieczny s. 133-155, 252
Wykorzystanie telewizji przewodowej w oględzinach obrazów Jerzy Konieczny Jerzy Starzyczny Tadeusz Widła s. 136-139
"Recepcja literatury polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1864-1914", Jerzy Konieczny, Grudziądz 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 187
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszczy. Zakład Filologii Polskiej (1982-1983) Jerzy Konieczny s. 190-192
"Twórczość krytycznoliteracka Adama Grzymały-Siedleckiego. Rozprawa materiałowo-bibliograficzna", Jerzy Konieczny, Warszawa 1976 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 198
"Nad rękopisem >>Niepożegnanych<< Adama Grzymały-Siedleckiego", Jerzy Konieczny, [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku", red. nauk. J. Konieczny, Bydgoszcz 1972 : [recenzja] I. J. Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 203
"Listy Szaniawskiego do Grzymały", Jerzy Konieczny [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 232
"Adam Grzymała-Siedlecki: życie i twórczość", Jerzy Konieczny, Bydgoszcz 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 389