Znaleziono 12 artykułów

Władysław Konopczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odwrócenie przymierzy w Europie, 1755-1757 Władysław Konopczyński s. 63-80
Anglia a Polska w XVIII wieku Władysław Konopczyński s. 93-129
Geneza "liberum veto" Władysław Konopczyński s. 145-171
Odwrócenie przymierzy w Europie 1755-1757 Władysław Konopczyński s. 170-186
O jedność w Królestwie (1745/6) Władysław Konopczyński s. 212-249
Stanisław Dunin Karwicki (1640-1724) Władysław Konopczyński s. 261-275
Odwrócenie przymierzy w Europie 1755-1757 Władysław Konopczyński s. 314-328
Geneza "liberum veto" : (dokończenie) Władysław Konopczyński s. 315-358
Zaginione archiwum Andrzeja Zamoyskiego kanclerza Wielkiego Koronnego Władysław Konopczyński s. 335-356
"Fryderyk Wielki a Polska", Władysław Konopczyński, posłowiem opatrzył Emanuel Rostworowski, Poznań 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław Konopczyński (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Svensk försvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhang", Leif Dannert, Uppsala 1943 : [recenzja] Władysław Konopczyński Leif Dannert (aut. dzieła rec.) s. 440
Pociecha w historii : nieznany list Adama Naruszewicza Władysław Konopczyński s. 1046-1048