Znaleziono 52 artykuły

Marek Konopka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marek Konopka
Od redakcji Marek Konopka
Od Redakcji Marek Konopka
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Halina Mackiewicz Dorota Szlifirska s. 3
Od redakcji Franciszek Cemka Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 3-4
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kalinowski (23.02.1919-18.04.1992) Marek Konopka s. 3-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od Redakcji Lidia Eberle Jolanta Janiec Marek Konopka Dorota Szlifirska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberla Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od redakcji Franciszek Cemka Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 5-6
Wstęp Marek Konopka s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Wstęp Marek Konopka s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Halina Mackiewicz Dorota Szlifirska s. 5-6
Od redakcji Franciszek Cemka Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 9-12
Ostrów Lednicki - pilne zadanie konserwatorskie Marek Konopka s. 17-19
Inny punkt widzenia Marek Konopka s. 21-27
Biuro czy pracownia badawcza? Marek Konopka s. 49-54
Wydawnictwa - muzeów portret własny Marek Konopka s. 77-92
Na marginesie muzealnej statystyki Marek Konopka s. 97-102
"Traum und Wirklichkeit" w Wiedniu Marek Konopka s. 106-110
Krzysztof Dąbrowski 1931-1979 Marek Konopka s. 117-118
Jerzy Świecimski, "Wystawy muzealne. T. 1, Studium z estetyki wystaw", Kraków 1992 : [recenzja] Marek Konopka Jerzy Świecimski (aut. dzieła rec.) s. 124-125
O działaniach archeologicznej służby konserwatorskiej w Polsce Marek Konopka s. 130-133
Ogólnopolska Konferencja Archeologiczno-Konserwatorska we Wrocławiu Marek Konopka s. 144-145
"Myter" w Sztokholmie Marek Konopka s. 158-161
Muzea skansenowskie i ich wydawnictwa Marek Konopka s. 167-172
Doc. dr Krzysztof Dąbrowski (1931—1979) Marek Konopka s. 174
O pomnikach historii dyskusji ciąg dalszy : w obronie "zabytku prawa" Marek Konopka s. 191-193
Ewidencja zabytków - metody i zakres prac Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie Marek Konopka s. 216-224
I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Zaborowie Marek Konopka s. 223
Srebrny Jubileusz Marek Konopka s. 239-242
Stanowisko archeologiczne - obiekt użyteczności publicznej Marek Konopka s. 249-255
Archeologia w badaniach miejskich zespołów zabytkowych na ziemiach polskich - sympozjum w Krakowie Marek Konopka s. 256
Zmiany w ustawie - potrzeby i możliwości Marek Konopka s. 266-271
Realizacja programu Trakt Królewski na Zmaku Królewskim w latach 2003-2007 Marek Konopka s. 271-283
Realizacja programu Trakt Królewski na Zmaku Królewskim w latach 2003-2007 Marek Konopka s. 271-283
Konferencja konserwatorów zabytków archeologicznych w Opolu Marek Konopka s. 273
Rezerwaty archeologiczne w Polsce - problem definicji i liczby Marek Konopka s. 292-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomniki historii - nie wykorzystana szansa Marek Konopka s. 414-417
Kamera nad wykopem archeologicznym Marek Konopka s. 425-436
Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa (1935-1999) : spolegliwy opiekun zabytków Marek Konopka s. 441-442