Znaleziono 9 artykułów

Maria Konopnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szkice - Bohdan Zaleski, Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz", Marya Konopnicka, Lwów 1905 : [recenzja] Tadeusz Pini Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 106-110
"Korespondencja, t. III", Pod red. K. Górskiego, S. Burkota, S. Fity, E. Jankowskiego, J. Nowakowskiego i J. Leo, Maria Konopnicka, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 169
"Korespondencja", Maria Konopnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 190
"Korespondencja. T. II: Konopnicka-Orzeszkowa 1879-1910", Maria Konopnicka, Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Jankowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 222
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, opracowanie indeksu: Maria Piasecka, Warszawa 2005 : [recenzja] Irena Szypowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"Publicystyka okresu Pozytywizmu. Wybór tekstów", opracował Teofil Wojeński, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 198, 2 nlb.; "Humoreski z teki Worszyłły", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 154, 2 nlb.; "Szkice węglem", Henryk Sienkiewicz, opracowała Alina Nofer, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 105, 3 nlb.; "Mendel gdański", Maria Konopnicka, opracował Tadeusz Czapczyński, Wrocław 1954, wydanie trzecie uzupełnione, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, s. 34, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Żabicki Tadeusz Czapczyński (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) Alina Nofer (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) Teofil Wojeński (aut. dzieła rec.) s. 355-363
"Poezye", T. I-VIII, Konopnicka Marya, oprac. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 386-390
"Publicystyka literacka i społeczna", Maria Konopnicka, oprac. Jan Buculewski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 424-426
"Listy do Ignacego Wasiłowskiego", Maria Konopnicka, opr., wst. i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Nowak Izabela Zeller Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 442-443