Znaleziono 10 artykułów

Marian Kopczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Racjonalizacja zatrudnienia w gospodarce rynkowej Marian Kopczewski s. 29-41
Historia rozwoju religii islamskiej w Polsce : od Tatara do Muzułmanina Marian Kopczewski s. 47-73
Kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi Marian Kopczewski Joanna Krawczyk s. 47-59
Sposoby ograniczające efekt cieplarniany - element systemu bezpieczeństwa narodowego Marian Kopczewski s. 67-79
Kształtowanie świadomości ekologicznej - formą edukacji na rzecz bezpieczeństwa Marian Kopczewski s. 89-97
Jak mówić publicznie : doświadczenia i wnioski Marian Kopczewski s. 89-100
Wybrane elementy bezpieczeństwa wewnętznego państwa na podstawie założeń "Strategii bezpieczeństa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" Marian Kopczewski Joanna Małgorzata Krawczyk s. 101-113
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – wybrane elementy Marian Kopczewski s. 103-122
Edukacja równościowa : edukacja wolna od dyskryminacji Marian Kopczewski Lidia Pawelec s. 123-132
Dzieje wyznawców islamu w Polsce : (analiza socjologiczna) = History of islam followers in Poland : (sociological analysis) Marian Kopczewski s. 149-168