Znaleziono 31 artykułów

Andrzej Kopiczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Głotowo w świetle dokumentu lokacyjnego i najstarszych zachowanych źródeł archiwalnych Andrzej Kopiczko s. 3-20
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zarys dziejów parafii w Radostowie do końca II Wojny Światowej Andrzej Kopiczko s. 31-55
Parafia św. Mikołaja we Fromborku w świetle protokołu powizytacyjnego z 1797 roku Andrzej Kopiczko s. 61-78
Kościół w Pieniężnie w świetle "Status Ecclesiae Archipesbyteralis Meelsaccensis” z 1699 roku: studium źródłoznawczo-historyczne Andrzej Kopiczko s. 67-85
O opiece religijnej nad jeńcami wojennymi i robotnikami przymusowymi : (na marginesie artykułu ks. Andrzeja Kopiczki) Bohdan Koziełło-Poklewski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 75-80
Ad vocem polemiki Bohdana Koziełło-Poklewskiego Andrzej Kopiczko s. 81-87
Jubileusz pod nadzorem : obchody 400-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie Andrzej Kopiczko s. 109-129
"Elbląg 1772-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok", Mieczysław Józefczyk, Pelplin 2000 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Mieczysław Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 110-112
Charitable Initiatives of Warmia's Clergy in the 19th Century Andrzej Kopiczko s. 113-121
Kościół parafialny w Bisztynku w świetle wizytacji z 1798 roku Andrzej Kopiczko s. 119-139
Braniewo w okresie powstania Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Aleksandryjskiej Andrzej Kopiczko s. 163-182
"„Gdyby o Polskę pytali…” : z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski w XIX i XX wieku", Jan Walkusz, Lublin 2004 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 184-185
Represje wobec duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej w okresie stalinowskim (1947 – 1954) Andrzej Kopiczko s. 201-212
Duszpasterstwo jeńców wojennych i robotników przymusowych w diecezji warmińskiej w latach 1939-1945 Andrzej Kopiczko s. 207-216
Bractwa pielęgnujące śpiew liturgiczny w diecezji warmińskiej do 1939 roku Andrzej Kopiczko s. 241-249
"Ewangelicy na Warmii i Mazurach", pod red. Erwina Kruka, Olsztyn 2001 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1996 : [recenzja] Tadeusz Płoski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 307-309
Historia regionalna na łamach "Studiów Warmińskich" w latach 1964-2003 Andrzej Kopiczko s. 317-352
"Kościół Warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1996 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 336-340
Konfiskata książek w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego 'Hosianum' w Olsztynie w 1960 roku Andrzej Kopiczko s. 351-374
Szkolnictwo parafialne na Warmii w XVII i XVIII wieku Andrzej Kopiczko s. 351-362
O eksmisji Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w 1962 roku Andrzej Kopiczko s. 423-464
Duchowieństwo katolickie w diecezji warmińskiej w okresie rządów biskupa Marcina Kromera Andrzej Kopiczko s. 441-457
"Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1993 : [recenzja] Danuta Bogdan Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 467-470
"Miasta warmińskie w latach 1655-1663", Józef Włodarski, Olsztyn 1993 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Józef Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 471-472
"Die ermländischen Diözesansynoden 1922 und 1932", Adam S. Ornatek, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 15, 2001 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Adam S. Ornatek (aut. dzieła rec.) s. 471-474
Życie religijne i społeczne w Olsztynie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1798 roku : studium źródłoznawczo-historyczne Andrzej Kopiczko s. 497-513
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie za lata 2001-2003 Andrzej Kopiczko s. 603-609
Przyczynek do historii obchodów jubileuszu czterechsetlecia śmierci Mikołaja Kopernika w Prusach Wschodnich Andrzej Kopiczko s. 617-634
Andrzej Kopiczko, "Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1525-1992" Agnieszka Zielińska Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 627-634
Na marginesie "Religijności potrydenckiej na Warmii" Andrzej Kopiczko Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 651-659