Znaleziono 2 artykuły

Jan Korewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powołanie zakonne św. Stanisława Kostki w świetle nowych źródeł Jan Korewa s. 59-76
"Z dziejów diecezji warmińskiej w. XVI : geneza braniewskiego Hozianum : przyczynek do zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564)", Jan Korewa, Poznań-Warszawa-Lublin 1965 : [recenzja] H. R. Jan Korewa (aut. dzieła rec.) s. 410-411