Znaleziono 6 artykułów

Janusz Kornecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia oraz oznakowanie CE Janusz Kornecki s. 77-83
Wsparcie konkurencyjności firm mikro przy udziale funduszy Unii Europejskiej na przykładzie działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Janusz Kornecki s. 107-114
Percepcja usług transferu technologii w świetle badań klientów Krajowej Sieci Innowacji Janusz Kornecki s. 121-133
Możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju sektora MSP w Polsce : (na przykładzie województwa łódzkiego) Janusz Kornecki s. 171-178
Świadomość ekologiczna i respektowanie środowiskowych wymogów prawnych w praktyce polskich małych i średnich przedsiębiorstw Janusz Kornecki s. 257-268
Nowoczesne narzędzia wspomagające procesy zarządzania wiedzą przez organizacje inteligentne Janusz Kornecki s. 319-331