Znaleziono 4 artykuły

Dagmara Kornobis-Romanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Dagmara Kornobis-Romanowska s. 9
Słowo wstępne Dagmara Kornobis-Romanowska s. 9
Znaczenie prawne Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Dagmara Kornobis-Romanowska s. 185-203
"Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich", Dagmara Kornobis-Romanowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Cezary Mik Dagmara Kornobis-Romanowska (aut. dzieła rec.) s. 259-262