Znaleziono 8 artykułów

Wanda Korycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Cahiers Pologne-Allemagne", Faits et Documents, nr 1 - nr 1/4, Paryż 1959-1960 : [recenzja] Wanda Korycka s. 132-134
"Portrait of Poland", Bernard Newman, Londyn 1959 : [recenzja] Wanda Korycka Bernard Newman (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"„The Sleepwalkers” (A history of man's changing vision of the Universe)", Arthur Koestler, Londyn 1959 : [recenzja] Wanda Korycka Arthur Koestler (aut. dzieła rec.) s. 333-339
"Poland and Germany", Jędrzej Giertych, London 1958 : [recenzja] Wanda Korycka Jędrzej Giertych (aut. dzieła rec.) s. 424-426
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Poland & Germany", R. IV, nr 14, Londyn 1960 : [recenzja] Wanda Korycka s. 597-599
Konferencja poświęcona współczesnej problematyce demograficznej województwa olsztyńskiego Wanda Korycka s. 651-655
"Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej w latach 1800-1870", Jan Obłąk, Lublin 1960 : [recenzja] Wanda Korycka Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 687-690
Nieznane listy Bogusława Radziwiłła o sytuacji w Prusach Książęcych w czasie II wojny szwedzkiej Tadeusz Grygier Wanda Korycka s. 780-806