Znaleziono 3 artykuły

Józef Korzeniowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kollokacja", Józef Korzeniowski, opracowal i wstępem opatrzył Stefan Kawyn, Wrocław-Kraków 1958, Wydanie trzecie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 28, s. CLXXXII, 294, 4 nlb. : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 229-240
"Krewni", Józef Korzeniowski, opracował Stefan Kawyn, Wrocław 1955, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 156, s. CII, 745, 1 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 576-588
"Dzieła wybrane", Józef Korzeniowski, życiorys literacki Józefa Korzeniowskiego napisała Irena Czachowa, Kraków 1954, Wydawnictwo Literackie : [recenzja] Alina Witkowska Irena Czachowa (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 589-595