Znaleziono 6 artykułów

Eryk Kosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekt prawny wolności gospodarczej Eryk Kosiński s. 7-35
Cele i instrumenty antymonopolowej interwencji państwa w gospodarkę Eryk Kosiński s. 7-41
Prawna regulacja organizacji rynku hazardowego w Polsce : wybrane zagadnienia w świetle nowego projektu zmiany ustawy o grach hazardowych z 2009 r. Eryk Kosiński s. 172-197
Rolnictwo a publicznoprawna ochrona konkurencji w wybranych systemach prawnych : (cz. I) Eryk Kosiński s. 183-207
Wygrana rzeczowa w polskim prawie hazardowym Eryk Kosiński s. 205-215
Rolnictwo a publicznoprawna ochrona konkurencji w wybranych systemach prawnych : (cz. II) Eryk Kosiński s. 239-264