Znaleziono 4 artykuły

Beata Kosiba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn socjologii religii Stanisław Hajkowski Beata Kosiba Eugeniusz Sakowicz s. 129-153
Biuletyn socjologii religii Beata Kosiba Eugeniusz Sakowicz Katarzyna Uklańska s. 159-192
Biuletyn socjologii religii Wojciech Klimski Beata Kosiba Eugeniusz Sakowicz s. 175-215
"Człowiek – moralność – wychowanie : życie i myśl Jacka Woronieckiego", red. J. Gałkowski i M. L. Niedziela, Lublin 2000 : [recenzja] Beata Kosiba J. Gałkowski (aut. dzieła rec.) M. L. Niedziela (aut. dzieła rec.) s. 187-191