Znaleziono 10 artykułów

Adam Kosidło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XX wiek - waga dziedzictwa Adam Kosidło s. 39-54
"The dispensable nation, American foreign policy in retreat", Vali Nasr, New York-Toronto 2013 : [recenzja] Adam Kosidło Vali Nasr (aut. dzieła rec.) s. 103-116
"Imperialism, decolonization and Africa. Studies presented to John Hargreaves, with an Academic Memoir and bibliography" edited by Roy Bridges, London 2000 : [recenzja] Adam Kosidło Roy Bridges (aut. dzieła rec.) s. 166-173
"A History of Finland", Eino Jutikkala, Kauko Pirinen, London 1979 : [recenzja] Adam Kosidło Eino Jutikkala (aut. dzieła rec.) Kauko Pirinen (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Britain and empire. Adjusting to a post-imperial world", L. J. Butler, London-New York 2002 : [recenzja] Adam Kosidło L. J. Butler (aut. dzieła rec.) s. 198-205
"Kolonializm i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie II wojny światowej", Witold Mazurczak, Poznań 1999 : [recenzja] Adam Kosidło Witold Mazurczak (aut. dzieła rec.) s. 198-204
"Polityka międzynarodowa po 1945 roku", Peter Calvocoressi, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Kosidło Peter Calvocoressi (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego Imperium Wielkiej Brytanii, 1939-1951", Adam Kosidło, Gdańsk 1997 : [recenzja] Michał Leśniewski Adam Kosidło (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"The Soviet Union and the Third World, the last three decades", ed. by Andrzej Korbonski and Francis Fukuyama, Ithaca and London 1987 : [recenzja] Adam Kosidło Francis Fukuyama (aut. dzieła rec.) Andrzej Korbonski (aut. dzieła rec.) s. 248-257
„Rzucając wyzwanie kolonializmowi" Adam Kosidło Ania Loomba (aut. dzieła rec.) s. 425-432