Znaleziono 7 artykułów

Zdzisław Kosiek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jakub Kazimierz Haur, pisarz rolniczy z XVII wieku. Studium z dziejów polskiej literatury rolniczej", Antoni Podraza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 : [recenzja] Zdzisław Kosiek Antoni Podraza (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Dzieje piśmiennictwa leśnego w Polsce do roku 1939", Antoni Żabko-Potopowicz, [w:] "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", zeszyt 3, Warszawa 1960 : [recenzja] Zdzisław Kosiek Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 326-328
Na drodze do pierwszego polskiego towarzystwa rolniczego Zdzisław Kosiek s. 383-392
"Nauki rolnicze w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk", Zdzisław Kosiek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Antoni Żabko-Potopowicz Zdzisław Kosiek (aut. dzieła rec.) s. 385-388
"Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego", tom II, pod red. Janiny Leskiewiczowej, Wrocław 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Zdzisław Kosiek Maria Stolzman Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 487-491
Badania nad historią botaniki w Polsce w latach 1945-1969 Zdzisław Kosiek s. 577-594
Marian Wachowski (1903-1970) Zdzisław Kosiek s. 603-607