Znaleziono 7 artykułów

Magdalena Kosowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces internacjonalizacji jako determinanta formułowania strategii finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw : wybrane wyniki badań Anna Bera Magdalena Kosowska s. 81-95
Decyzje cenowe małych i średnich przedsiębiorstw : (ujęcie modeli konkurencji) Magdalena Kosowska s. 115-124
Współczesny model mikro i małej przedsiębiorczości w aspekcie europeizacji Dominika Kordela Magdalena Kosowska s. 125-133
Rola rynku NewConnect we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw Dominika Kordela Magdalena Kosowska s. 198-206
Determinanty międzynarodowej konkurencyjności małych przedsiębiorstw Magdalena Kosowska s. 217-224
Modus przekształceń strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw : (na podstawie analizy wybranych wyników badań) Magdalena Kosowska s. 343-355
Internacjonalizacja małych przedsiębiorstw : kryteria doboru strategii umiędzynarodowienia Magdalena Kosowska s. 349-354