Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Koss

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czyszczenie laserem wybranych powierzchni kamiennych Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie Andrzej Koss Jan Marczak s. 39-44
Refleksja na temat metod osuszania zawilgoconych budynków Andrzej Koss s. 100
Geneza i działalność Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Andrzej Koss s. 137-140
Juliusz Bursze 1928-1995 Andrzej Koss s. 321